Toby's Outing - Victoria Zigler - böcker (9781512359046) Bokhandel
The Population of Peninsular Malaysia - Saw Swee-Hock - böcker (9789812304278) Bokhandel

Code - Bokhandel (9781423152880) böcker Wein Elizabeth - Verity Name 5360azkma41813-Böcker

A Study Guide for Euripides's Medea - Cengage Learning Gale - böcker (9781375384186) Bokhandel
Saudi Arabia - Robert A. Harper - böcker (9780791095164) Bokhandel
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Hour of the Bees - Lindsay Eagar - böcker (9780763691202) Bokhandel
The Bacteria Book The Big World of Really Tiny Microbes - Steve Mould - böcker (9781465470287) Bokhandel

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

Code - Bokhandel (9781423152880) böcker Wein Elizabeth - Verity Name 5360azkma41813-Böcker

Code Name Verity - Elizabeth Wein - böcker (9781423152880)     Bokhandel

Benny the Bumpkin - Karen I Smith - böcker (9781460265314) Bokhandel

Winter Tales - Alison Edgson - böcker (9781847150691) Bokhandel

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

Common mistakes at IELTS... and how to avoid them. Student's Book - Advanced - - böcker (9783125393561) Bokhandel

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

Vocabulary Builder Words with Multiple Meanings Level 3-4 - Scholastic - böcker (9789810730871) Bokhandel Backlash against Welfare Mothers - Ellen Reese - böcker (9780520244627) Bokhandel
Kids Activities - Mazes Word Search and Dot to Dot - Melonee - böcker (9781516982486) Bokhandel
The Hunt - Megan Shepherd - böcker (9780062243089) Bokhandel

Kontakt